Reklama
 
Blog | Ingrid Mihalová

Když k sebepoznání nepotřebuješ víc než tučné konto

Realita všedních dní je komplikovaná. Každý den jsme jako jedinci, potažmo společnost vystaveni mnoho jevům, které nás odvrací od vlastní podstaty. Tápeme. Jak zastavit ten nekonečný šum a vrátit se k sobě? Zdá se, že pro radu nemusíme chodit daleko.

 

Poslední roky se zformovalo hnutí, jak jsem si ho sama pro sebe nazvala The New Digital Spiritual Age. Možná ani není divu, vždyť touha po poznání je stará jako lidstvo samo. V posledních letech navíc můžeme pozorovat opětovný návrat k nemateriálním hodnotám, a to ani trh nenechává bez odezvy. Kde je poptávka, tam je nabídka. Žijeme přece v kapitalistickém systému a jeho prodloužená ruka se nevyhýbá ani nekonečnému poznání…

Ze spirituality se stal byznys, který nesmrdí. Každý den se objevují noví mentoři a mentorky, kteří propagují zdravý životní styl a radí nám, jak najít sami sebe. Není žádným překvapením, že tito lidé  často cílí především na ženy. Obzvláště ohrožené jsou pak ty s nižší mírou vzdělání, ale také jakékoli ženy, které prochází tíživou životní situací.

Kdo jsou ty samozvané bytosti, které v sobě nesou onu posvátnou moudrost? Často privilegované ženy (ale někdy také muži), kteří jsou pouze produktem systému. Většině z nich se povedlo vydobýt si dostatečné mění a využít všech svých možností a privilegií k tomu, aby hojně využívaly nejmodernější výdobytky dnešního světa, včetně sociálních sítí a jiných technologií.

Tito postmoderní kazatelé a kazatelky reprezentují všechno, jen ne to, co hlásají. Jsou nositeli zkratky. Podstatu bytí jen stěží odkryjí prázdné fráze o vnitřním klidu, sebelásce, vesmíru nebo proroctví.

Moudrost a vědění nepřichází ze dne na den. Ten, kdo chce pochopit život (pozn. nebo se o to alespoň pokusit) musí ujít dlouhou, často trnitou cestu. Vyžaduje to úsilí a porozumění. Není právě to ta hybná síla, která přináší změnu?

Těm, co tápou bych neméně doporučila studovat filozofii nejrůznějších autorů dle výběru. Stejně tak následovat rady vzdělanců, kteří na jedné straně posouvají poznání, na straně druhé jsou stále ukotveni v místě a čase naší a budoucí generace. Transformace ve vědomou společnost začíná někde tam, kde končí násilí, roste význam péče, sounáležitosti a ohleduplnosti. Nikoli v prázdných frázích.

 

 

 

 

 

Reklama